Tüm Hukuki problemlerinizi çözümlüyoruz.


Hoşgeldiniz?

2013 yılında Avukat Hilmi Beyaz tarafından Bursa'da kurulan Beyaz Avukatlık Bürosu kurulduğu günden bugüne devamlı bir gelişim göstererek faaliyetine devam etmektedir.

Avukatlık mesleğini adına yakışır şekilde yapmaya gayret gösteren bir ekiple hizmet veren Beyaz Avukatlık Bürosu'nun ana çalışma prensibi “Geç gelen adalet adalet değildir” sözüdür.

Merak Ettikleriniz

  • Veraset ilamı nedir?
    Veraset ilamı ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin yasal mirasçılarına ve mirastaki paylarını gösteren aksi sabit oluncaya kadar geçerli mahkeme kararıdır
  • İcra Takibi Nedir?
    Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır.