admin

2 Ocak 2019

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yapısında Tek Yargıç Düzeni

GENEL OLARAK: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ  Stj. Av. Sabit TURGUT Bu hukuki çalışmada AİHM’in yapısındaki köklü-yeni değişiklik olan Tek yargıç sistemini ele alacağız. Avrupa İnsan Hakları […]