Genel

2 Ocak 2019

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yapısında Tek Yargıç Düzeni

GENEL OLARAK: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ  Stj. Av. Sabit TURGUT Bu hukuki çalışmada AİHM’in yapısındaki köklü-yeni değişiklik olan Tek yargıç sistemini ele alacağız. Avrupa İnsan Hakları […]
19 Aralık 2018

Vergi Hukuku’nda Değerleme ve Esasları

VERGİ HUKUKU’NDA DEĞERLEME VE ESASLARI  Stj. Av. Sabit TURGUT İyi bir vergi düzeni her ülkede yalnız kamu kesiminin değil özel kesimin de sağlıklı bir şekilde çalışabilmesinin […]
19 Aralık 2018

Marka Hukukunda Mutlak Red Nedenleri

MARKA HUKUKUNDA MUTLAK RED NEDENLERİ Stj. Av.  Sabit TURGUT Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. Türk Hukuku’nda markalar konusundaki […]